Thiền Viện Trúc Lâm

Thứ Hai, ngày 13 tháng 6 năm 2011

Chanh kien va ta kien _ HT Thich Thanh Tu giang

Chanh kien va ta kien _ HT Thich Thanh Tu giang

Sống chết nhàn mà thôi (1-2 ) _ HT Thích Thanh Từ giảng

Sng cht nhàn mà thôi (1-2 ) _ HT Thích Thanh T ging

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2011